אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווהפרוטוקולים