אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווההחברה הא"י - הודעה לציבור

מזכירות אירוס (08/06/2020 21:21)

רישום חברים לאסיפה הכללית 2020.

 

תושבי אירוס שלום,

 

לחברי האספה הכללית של החברה הא"י הזכות להצביע בכל נושאי החברה הקשורים לאירוס, כמו גם עומדת להם הזכות לבחור את חברי  הנהלת החברה (הדירקטוריון).

 

בעלי הקרקעות הם הזכאים להימנות על חברי האספה הכללית.

 

רצ"ב מסמך המבהיר את דרך הרישום כחבר באספה הכללית של החברה הא"י, כמו גם טפסי רישום.

הרישום יתבצע לכתובת דואל החברה:

[email protected]

 

קראו, העבירו את שנדרש והרשמו כחברי האספה הכללית.

שאלות שיתעוררו, וישלחו לכתובת הנ"ל, יענו.

מעת לעת, החברה תעדכן בסטטוס המצטרפים, נושאים שעלו ע"י הזכאים ןעוד.

 

חשוב שכל בעלי הקרקעות ירשמו כחברי האספה הכללית.

מי שמצביע - משפיע.

 

דירקטוריון החברה הא"י

 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: