אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווהועדות - אירוס