אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווהמידעון אירוס - 2021

מזכירות אירוס | עדכון אחרון:  05/11/2021 13:10
מידעון אירוס

מידע ונהלים לשיגרת חיים איכותית ביישוב ובקהילה.

 

1. מבוא/ מידע כללי.

2. תקנון היישוב/ אמנת הקהילה.

3. שירותים ופעילויות.

4. דגשים חשובים.

5. נוהל בונים ביישוב.

6. נוהל שימוש במגרש הספורט.

7. נוהל שימוש במרחב ציבורי.

8. מפת מאצרות – גזם וגושית

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: