אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווההכל נשאר במשפחה, 30/01/20 - משפ' ארצי במופע אינטימי.

מזכירות אירוס (01/01/2020 18:36)
הכל נשאר במשפחה