אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווהפרוטוקול ישיבת ועד - פברואר 2020

ועד היישוב | עדכון אחרון:  03/03/2020 19:23

ערב טוב, להלן קישור לפרוטוקול ישיבת ועד פברואר, כולל ססטוס ההתקשרות עם חב' "תובנות". לעיונכם, תודה.

פרוטוקול ישיבת ועד - פברואר 2020