פרוטוקול ישיבת ועד - פברואר 2020

ועד היישוב (03/03/2020 19:23)

ערב טוב, להלן קישור לפרוטוקול ישיבת ועד פברואר, כולל ססטוס ההתקשרות עם חב' "תובנות". לעיונכם, תודה.

פרוטוקול ישיבת ועד - פברואר 2020