אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווההודעת חברת 'מקורות'- שינוי במקורות המים במועצה איזורית גן רווה

מזכירות אירוס (26/01/2020 20:10)

מצורף קובץ מחברת 'מקורות'