אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווהל"ג בעומר: איסור הדלקת מדורות

מזכירות אירוס (09/05/2020 14:13)