שלמה שש, יו"ר החברה הא"י: 05/12/19, מפגש סיעור מוחות בהקשר תקנון החברה.

מזכירות אירוס (28/11/2019 07:56)

לאנשי אירוס שלום,

 

החברה הא"י קיימה לאחרונה שתי פגישות  בהשתתפות ועד היישוב וחברי האסיפה הכללית, בנושא בחינה מחודשת של תקנון החברה הא"י .

 

בישיבות אלו נתקבלה החלטה לזמן את בעלי הקרקעות באירוס להיות שותפים לבחינה המחודשת של תקנון החברה הא"י.

 

במסגרת שיתוף הציבור, בכוונותינו לערוך מפגש לקבוצות עבודה, לו יהיו שותפים כאמור, תושבי אירוס ובעלי קרקעות בה, חברי הוועד הנבחר של היישוב וחברי האסיפה הכללית של החברה הא"י.

את המפגש ילווה עו"ד מומחה בדיני תאגידים, מטעם החברה הא"י.

 

המפגש ייערך ביום חמישי, 05/12/19, מ-18:30 עד 23:00. במידת הצורך, תתוכנן פגישה נוספת.

פרטים נוספים ימסרו בהמשך.

 

בעלי קרקעות ותושבים המעוניינים ליטול חלק בקבוצות העבודה, מתבקשים לפנות לחברי הדירקטוריון של החברה הא"י באמצעות ווטסאפ אישי (לא בפורום אירוס), או לדוא"ל החברה [email protected].

 

באחדותנו כוחנו,

החברה הא"י, ועד הישוב והאסיפה הכללית.