אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווהכללי שיח במדיה הדיגיטלית

מזכירות אירוס (07/11/2019 18:58)
כללי שיח במדיה הדיגיטלית

מתוך אתר המשרד לביטחון פנים

https://www.gov.il/he/departments/general/whatsapp_fb_guidelines