אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווהט"ו בשבט 2020

06/02/2020 22:01