אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווהערב גיבוש

24/10/2019 01:01