אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווהמערכת חירום - אירוס

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  ועד היישוב
  אריאל אילן - יו"ר ועד מקומי, אירוסילין חוהלוי לירןשוחט הילה

  מטה חירום

  צח"י ביטחון
  טבצניק נתןאריאל אילן - יו"ר ועד מקומי, אירוסילין חוהלוי לירןשוחט הילה