אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווהדף החירום של אירוס

    ועד הנהלה:

    מידע נוסף ועד הנהלה:

    הנחיות ביטחון