אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווהדף החירום של אירוס

ועד הנהלה:

מידע נוסף ועד הנהלה:

הנחיות ביטחון