אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווהדף החירום של אירוס