אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווהמזכירות אירוס - עודכן ב:09/07/2020
     
מזכירות אירוס - עודכן ב:09/07/2020
ועד היישוב - עודכן ב:06/07/2020
רישום חברים לאסיפה הכללית 2020.   תושבי אירוס שלום,   לחברי האספה הכללית של החברה הא"י הזכות להצביע בכל נושאי החברה הקשורים לאירוס, כמו גם עומדת להם הזכות לבחור את חברי  הנהלת החברה (הדירקטוריון).
מזכירות אירוס - עודכן ב:08/06/2020
דו"ח כספי שנתי - 2019
ועד היישוב - עודכן ב:26/05/2020
פרוטוקול ועד – מאי 2020
ועד היישוב - עודכן ב:26/05/2020
מזכירות אירוס - עודכן ב:21/05/2020
מזכירות אירוס - עודכן ב:09/05/2020
מזכירות אירוס - עודכן ב:09/05/2020
שיעורים חינמיים ללימוד עצמי.
מזכירות אירוס - עודכן ב:05/03/2020
ערב טוב, להלן קישור לפרוטוקול ישיבת ועד פברואר, כולל ססטוס ההתקשרות עם חב' "תובנות". לעיונכם, תודה. פרוטוקול ישיבת ועד - פברואר 2020
ועד היישוב - עודכן ב:03/03/2020
ראו קובץ מצורף
תרבות ופנאי - עודכן ב:02/02/2020
ראו הזמנה   נא לציין כמות משתתפים בפורום 'מעגל נשים'     נתראה
תרבות ופנאי - עודכן ב:30/01/2020
קישור למפת המאצרות - זמין קבוע באתר תחת תפריט "שירותים": https://www.irus-ganrave.org.il/objDoc.asp?PID=867171&OID=945701&DivID=1  
מזכירות אירוס - עודכן ב:30/01/2020
שלום רב,   נקבעו מספר נקודות איסוף גזם, שאושרו על ידי המועצה (גם כך יותר ממה שההמועצה רצתה מלכתחילה).   נקודת איסוף (מאצרה) היא נקודת איסוף, ולא מרחב (תמונה מצורפת להמחשה).   קבלן הגזם כבר העיר
מזכירות אירוס - עודכן ב:29/01/2020
https://www.facebook.com/irus.GanRave  
ועד היישוב - עודכן ב:26/01/2020
מצורף קובץ מחברת 'מקורות'  
מזכירות אירוס - עודכן ב:26/01/2020
ערב טוב,   השבוע החשמלאי של המועצה עתיד להחליף נורות שרופות/ מהבהבות.   מי שרוצה, נא לשלוח לי את הבעייתיות בפרטי.   תודה.
מזכירות אירוס - עודכן ב:26/01/2020
21/01/20 לתושבי אירוס שלום,   החברה מעדכנת בדבר  תהליך ההרחבה של האסיפה הכללית .   הוחלט לאמץ את בקשת בעלי הקרקעות ולצרפם לאספה הכללית של החברה הא"י. ככאלו, יתאפשר לבעלי המגרשים להצביע באספה הכל
מזכירות אירוס - עודכן ב:24/01/2020
מזכירות אירוס - עודכן ב:24/01/2020