אירוס, ישוב קהילתי, מועצה אזורית גן-רווהועד היישוב - עודכן ב:21/01/2021
ועד היישוב - עודכן ב:26/12/2020
ועד אירוס בשיתוף מזכיר היישוב, שמחים להציג מיתווה לעיצוב וגיבוש פני הקהילה ביישוב - תוך מכוונות לאיכות וערכיות. פרטים מלאים במסמך המצ"ב.  
מזכירות אירוס - עודכן ב:26/12/2020
מזכירות אירוס - עודכן ב:13/12/2020
לרשותכם כ"מרכז מסחרי זמני" 24/7 - צרכנייה אוטומטית, כספומט, דואר יוצא. פרטים מלאים בהודעה הרצ"ב.
ועד היישוב - עודכן ב:13/12/2020
מזכירות אירוס - עודכן ב:30/11/2020
ועד היישוב - עודכן ב:29/10/2020
ועד היישוב - עודכן ב:26/08/2020
ועד היישוב - עודכן ב:06/07/2020
רישום חברים לאסיפה הכללית 2020.   תושבי אירוס שלום,   לחברי האספה הכללית של החברה הא"י הזכות להצביע בכל נושאי החברה הקשורים לאירוס, כמו גם עומדת להם הזכות לבחור את חברי  הנהלת החברה (הדירקטוריון).
מזכירות אירוס - עודכן ב:08/06/2020
דו"ח כספי שנתי - 2019
ועד היישוב - עודכן ב:26/05/2020
פרוטוקול ועד – מאי 2020
ועד היישוב - עודכן ב:26/05/2020
מזכירות אירוס - עודכן ב:09/05/2020
מזכירות אירוס - עודכן ב:09/05/2020
שיעורים חינמיים ללימוד עצמי.
מזכירות אירוס - עודכן ב:05/03/2020
ערב טוב, להלן קישור לפרוטוקול ישיבת ועד פברואר, כולל ססטוס ההתקשרות עם חב' "תובנות". לעיונכם, תודה. פרוטוקול ישיבת ועד - פברואר 2020
ועד היישוב - עודכן ב:03/03/2020
ראו קובץ מצורף
תרבות ופנאי - עודכן ב:02/02/2020
קישור למפת המאצרות - זמין קבוע באתר תחת תפריט "שירותים": https://www.irus-ganrave.org.il/objDoc.asp?PID=867171&OID=945701&DivID=1  
מזכירות אירוס - עודכן ב:30/01/2020
שלום רב,   נקבעו מספר נקודות איסוף גזם, שאושרו על ידי המועצה (גם כך יותר ממה שההמועצה רצתה מלכתחילה).   נקודת איסוף (מאצרה) היא נקודת איסוף, ולא מרחב (תמונה מצורפת להמחשה).   קבלן הגזם כבר העיר
מזכירות אירוס - עודכן ב:29/01/2020
https://www.facebook.com/irus.GanRave  
ועד היישוב - עודכן ב:26/01/2020